Marbo INJ

Trạng thái: Còn hàng

DUNG DỊCH KHÁNG SINH TIÊM
ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Marbofloxacine: 2.000mg

Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con trước cai sữa :
0.5 – 1ml/con/ ngày.
Heo con sau cai sữa :
1ml/5 – 7kg thể trọng/ ngày.
Heo lớn trên 50kg: 1ml/10kg thể trọng/ ngày.
Bê, cừu, dê: 1ml/15kg thể trọng/ ngày.
Trâu, bò: 1ml/20kg thể trọng/ ngày.
Gia cầm: 1ml/4kg thể trọng.
+ Điều trị: Dùng liên tục 3 – 5 ngày