LINSPEC INJ

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Lincomycin: .......5g
Spectinomycin: 10g

Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con: 1ml/10kg thể trọng/ngày.
Heo lớn, bê, cừu, dê: 1ml/15kg thể trọng/ngày.
Trâu, bò: 1ml/25kg thể trọng/ngày.
+ Điều trị 3-5 ngày.