LINSPEC INJ

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP

- +

Lincomycine HCl: 10g
Spectinomycine HCl: 10g
Dung môi vừa đủ: 100ml

Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con: 1ml/15kg thể trọng/ngày
Heo lớn, bê, cừu, dê: 1ml/20kg thể trọng/ngày.
Trâu, bò: 1ml/30kg thể trọng/ ngày.
Điều trị 3-5 ngày.
Thời gian ngưng sử dụng thuốc
Thú giết thịt: 14 ngày trước khi giết mổ.
Thú lấy sữa: 6 lần vắt sữa.