LINSPEC

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH DO MYCOPLASMA TRÊN GIA SÚC, GIA CẦM

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:
Lincomycin: 22.000 mg
Spectinomycin:22.000mg

+ Liều tổng quát: 1g/10-15kg thể trọng.
Trên heo: Trộn vào thức ăn.
+ Liều trị: 1kg/250kg thức ăn, dùng liên tục 5-7 ngày.
+ Liều phòng: 1/2 liều trị, dùng liên tục 3 ngày. Định kỳ 21 ngày dùng 1 đợt.
Trên gia cầm:
Liều tổng quát: 1g/7-10kg thể trọng.
+ Liều trị: 1g/1 lít nước uống, dùng liên tục 5-7 ngày.
+ Liều phòng: 1g/2 lít nước uống, cho uống liên tục 3 ngày.