INACTIVATED ND

Trạng thái: Còn hàng

Dùng để tạo miễn dịch phòng bệnh Newcastle trên gà.

- +

Inactivated ND là vắc xin dạng nhủ dầu chứa các tế bào Newcastle virus dòng Lasota bất hoạt. Gia cầm cần được chủng ngừa với vắc xin chứa virus Newcastle sống 04 tuần trước khi dùng vắc xin này. Vắc xin này dùng để chủng ngừa cho gia cầm ở tuần tuổi thứ 16 đến 18.

– Lấy vắc xin ra khỏi tủ lạnh để ở nhiệt độ phòng cho ấm lên trước khi tiêm.

– Lắc đều trước khi rút vắc xin.

– Tiêm 0,5 ml (0,5 cc) dưới da ở vùng cổ gia cầm kèm kỹ thuật sát trùng.

– Tiêm cho tất cả gia cầm trong trại.

– Không dùng vắc xin 42 ngày trước khi giết thịt.