IGY PRO ONE

Trạng thái: Còn hàng

KHÁNG THỂ CHO HEO CON
GIẢI PHÁP PHÒNG BỆNH CHO HEO CON

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Betain: ...........................9%
Fructo Oligosaccharide: ...20%

Cho uống trực tiếp
Heo con trước cai sữa:
+ Phòng bệnh: 1ml /con/ 1 lần/ ngày, dùng liên tục 2 ngày.
+ Điều trị tiêu chảy: 1-2ml/con/2 lần/ ngày, trong 3-4 ngày.
Heo con sau cai sữa:
+ Phòng bệnh: 2ml /con /1 lần/ ngày, dùng liên tục 2 ngày.
+ Điều trị tiêu chảy: 2ml/con/2 lần/ ngày. Liên tục trong 3-4 ngày.