HEPATOL-B12

Trạng thái: Còn hàng
235,000₫

ĐIỀU HÒA CHỨC NĂNG GAN TRÊN GIA SÚC VÀ GIA CẦM

- +

Trong 1 lít sản phẩm:

Sorbitol(min):................90.000 mg

Vitamin B12(min):.................25mg

Methionine(min):.............25.000mg
Choline chloride(min).......10.000mg
Inositol(min:...................18.000mg

Gia cầm và heo: 1ml/ 2 lít nước uống, dùng liên tục từ 3-5 ngày.
+ Hỗ trợ điều trị bệnh: 1ml/ 1 lít nƣớc uống dùng liên tục từ 5-7 ngày.