GENTA DOX

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP VÀ TIÊU HÓA TRÊN GIA CẦM VÀ HEO

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:
Gentamycin Sulfate……..50g
Doxycycline HCl…….100g

Gà, vịt, cút:
+ Liều tổng quát: 1g/10kg thể trọng.
+ Phòng bệnh: 1g/2 lít nước uống, dùng liên tục 3-5 ngày.
+ Trị bệnh: gấp đôi liều phòng, dùng liên tục 5-7 ngày.
Heo và gia súc khác:
+ Liều tổng quát: 1g/15kg thể trọng.
+ Phòng bệnh: 1kg/500kg thức ăn, dùng liên tục 3 ngày. 3 tuần dùng 1 đợt.
+ Trị bệnh: 1kg/250kg thức ăn, dùng liên tục 5-7 ngày.