FLUMEQUINE 20

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP VÀ TIÊU HÓA
TRÊN GIA CẦM

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:
Flumequine: 200g

Gia cầm:
+ Liều tổng quát: 1g/10 – 15kg thể trọng.
+ Phòng bệnh: 1g/2 lít nước uống, dùng liên tục 3-4 ngày.
+ Trị bệnh: 1g/1 lít nước uống, dùng liên tục 5 – 7 ngày.