FLOR ORAL

Trạng thái: Còn hàng

----

- +

Florphephicol: 400 g

Dung môi vừa đủ: 1000 g

----