FLOPHENICOL

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH HÔ HẤP TRÊN GIA SÚC

- +

Trong 1kg sản phẩm :
Florfenicol : 40.000mg

Trên gia súc:
+ Liều tổng quát : 1g/15kg thể trọng, trộn đều 1kg/1 tấn thức ăn.
+ Liều trị : 1g/10kg thể trọng, trộn đều 1kg/500kg thức ăn. Dùng liên tục 3-5 ngày.