FLODOX 48H

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI
- THƯƠNG HÀN

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Florfenicol:……….10g
Doxycycline:……..10g

Chỉ tiêm bắp.
Heo con: 1ml/10kg thể trọng.
Heo lớn: 1ml/15kg thể trọng.
Bê, cừu, dê: 1ml/ 20kg thể trọng.
Trâu bò: 1ml/ 30kg thể trọng.
Điều trị 3 -5 ngày.
Một mũi tiêm duy nhất cho 48h.
Bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 24 giờ
tùy trường hợp.