Fenac INJ

Trạng thái: Còn hàng

DUNG DỊCH TIÊM VÔ TRÙNG
GIẢM ĐAU, HẠ SỐT NHANH

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Diclofenac:…….. 2.5g

Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con: 1ml/5 – 7kg thể trọng/ ngày.
Heo lớn trên 50kg: 1ml/ 10kg thể trọng/ngày.