ELECTROLYTES

Trạng thái: Còn hàng

HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ MẤT NƯỚC, CUNG CHẤT ĐIỆN GIẢI

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:
Sodium Bicarbonate(min-max)………..90 - 120g
Potassium Chloride(min - max)………...45 - 65g
Sodium Chloride(min - max)……....…...35 - 55g
Sodium Citrate(min - max)…….......…..20 - 40g

Liều tổng quát: 1g/10kg thể trọng. Dùng kết hợp trong tất cả các liệu trình điều trị bệnh tiêu chảy, sốt cao trên gia súc, gia cầm.
Trên gia cầm: 100g/200 lít nước uống.
Trong thời gian bị bệnh: 100g/100 lít nước uống.
Trên heo: 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/1kg thức ăn.
Trong thời gian bị bệnh:1g/1 lít nước uống hoặc 2g/1kg thức ăn.