Dexa-BP INJ

Trạng thái: Còn hàng

DUNG DỊCH TIÊM VÔ TRÙNG
KHÁNG VIÊM – HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH

- +

DUNG DỊCH TIÊM VÔ TRÙNG
KHÁNG VIÊM – HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH

Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con: 1ml/10kg thể trọng/ ngày.
Heo lớn, bê, cừu, dê: 1ml/ 15kg thể trọng/ ngày.
Trâu, bò: 1ml/30kg thể trọng/ ngày.