ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY INJ

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY TRÊN
HEO CON

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Enrofloxacin……. 5g

Tiêm bắp hoặc dưới da.
Heo con: 1ml/ 5 kg thể trọng/ ngày.
Heo lớn: 1ml/ 10 kg thể trọng/ ngày.
+ Điều trị 3-5 ngày.