ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY

Trạng thái: Còn hàng

Đặc trị tiêu chảy phân trắng, phân vàng, hoặc phân có máu trên heo con

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:
Berberin chloride…..20.000 mg
Colistin sulfate….. 400.000.000 UI

Trên heo:
+ Liều phòng: 10g/50kg thể trọng.
+ Liều trị: 10g/25kg thể trọng/ngày, dùng liên tục 2 - 3 ngày.
Trên gà, vịt:
Gà, vịt con: 1g/2,5kg thể trọng,
dùng liên tục 3-5 ngày.
Gà, vịt thịt: 1g/5kg thể trọng,
dùng liên tục 4-5 ngày.