CEFTI ONE 50%

Trạng thái: Còn hàng
2,690,000₫

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH HÔ HẤP VÀ TIÊU HÓA TRÊN GIA CẦM

- +

Cefadroxil monohydrate: 500g
Tá dược vừa đủ 1kg

Liều tổng quát 1g/30-40kg thể trọng.
Phòng bệnh: 1g/5 lít nước uống, dùng liên tục 3 ngày.
Trị bệnh: gấp đôi liều phòng, dùng liên tục 5-7 ngày.
Thời gian ngưng sử dụng thuốc:
7 ngày trước khi giết thịt.