CEFO INJ ( 50 )

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ CRD TRÊN GIA CẦM

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Cefotaxime:………..5g

Tiêm vào bắp thịt.
Gà, vịt: 1ml/ 4kg thể trọng/ngày.