CEFO INJ

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP, VIÊM MÀNG NÃO TRÊN GIA SÚC
ĐẶC TRỊ CRD TRÊN GIA CẦM

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Cefotaxime:…….. 10g

Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con: 1ml/ 10kg thể trọng/ngày.
Heo trên 50 kg và các gia súc khác:
1ml/ 20kg thể trọng/ngày.
Gà, vịt: 1ml/ 8kg thể trọng.