CALCI-BIOTIN B12

Trạng thái: Còn hàng

BỔ SUNG VITAMIN, KHOÁNG, BIOTIN CHO GIA SÚC, GIA CẦM

- +

Biotin(min)…....................20mg
Vitamin B12(min)…............15mg

Selenium(min - max)…30 - 50mg
Calcium(min - max).…310 - 370g
Glucose vừa đủ :............ 1.000g

1kg/ 200kg thức ăn, dùng liên tục.