C 100 VIP

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY TRÊN HEO, GIA CẦM

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Colistin sulfate: 100MUI

Tiêm bắp hoặc dưới da.
Heo con : 1ml/10kg thể trọng/ngày.
Heo trên 50kg và gia súc : 1ml/20kg thể trọng/ngày.
Trâu, bò : 1ml/30kg thể trọng/ngày.
Gia cầm :1ml/8kg thể trọng/ngày.