ATP - GLUCAN PREMIX

Trạng thái: Còn hàng

GIA TĂNG MIỄN DỊCH, TĂNG NĂNG SUẤT

- +

β-Glucan: ..........................50.000mg
Vitamin B12 :........................... 20mg
Manan Oligosaccharide:.....100.000 mg
Phụ gia vừa đủ :..................... 1.000g

Heo và gia súc khác : trộn 1kg cho 500 kg thức ăn, dùng cho toàn đàn liên tục 3-5 ngày, nên lặp lại mỗi tháng 1 - 2 đợt.
Gia cầm : 1kg/400kg thức ăn, dùng cho toàn đàn, liên tục 3-5 ngày, nên lặp lại mỗi tháng 1 - 2 đợt.
Trong mùa dịch bệnh dùng cho toàn đàn với liều lượng : 1kg/200 - 250kg thức ăn, liên tục 5-7 ngày