AMPRO WS

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG, PHÂN SÁP, PHÂN MÁU TƯƠI

THÀNH PHẦN:

Amprolium hydrochloride: 500g
Tá dược vừa đủ: 1kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Dùng uống:
Bê, nghé, cừu và dê:
Liều tổng quát: 1g/ 50kg thể trọng/ ngày.
Phòng bệnh: 1g/ 55 - 60kg thể trọng/ ngày, dùng liên tục trong  3 - 4 ngày.
Trị bệnh: 1g/ 30kg thể trọng/ ngày, dùng liên tục trong 5 - 7 ngày.
Gia cầm:
Liều tổng quát: 1g/ 30kg thể trọng/ ngày.
Phòng bệnh: 1g/ 30 - 35kg thể trọng/ ngày hoặc 1g/ 5 lít nước uống, dùng liên tục trong 3 - 4 ngày.
Trị bệnh: 1g/ 20 - 25kg thể trọng/ ngày hoặc 1g/ 2,5 lít nước uống, dùng liên tục trong 5 – 7 ngày.

- +