AMPICOLI VIP

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ TẤT CẢ CÁC BỆNH NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIÊU HOÁ TRÊN GIA CẦM

- +

Trong 1 kg sản phẩm có :
Ampicillin Trihydrate: ………….100.000mg
Colistin Sulfate : ……......400.000.000 UI

Gà, vịt, cút
+ Liều tổng quát : 1g/10-15kg thể trọng.
+ Phòng bệnh : 1g/15kg thể trọng hoặc 1g/2 lít nước uống, dùng 3-4 ngày liên tục.
+ Trị bệnh : 1g/7-10kg thể trọng hoặc 1g/1 lít nước uống, dùng 5-7 ngày liên tục