ALL CID

Trạng thái: Còn hàng

CHẤT SÁT TRÙNG
TRONG CHĂN NUÔI
PHỔ HOẠT LỰC RỘNG
AN TOÀN
KHÔNG KHÁNG THUỐC

- +

Trong 1 lít sản phẩm có:
Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride: 130
Glutaradehyde: 75g

Phun, xịt chuồng trại khi có gia súc pha theo tỷ lệ 1/400, định kỳ mỗi tuần 1 – 2 lần.
Sát trùng trại trống trước và sau khi nuôi pha theo tỷ lệ 1/200.
Bệnh do vi trùng: dùng theo tỷ lệ 1/300.
Bệnh do virus: dùng theo tỷ lệ 1/200.
Hố sát trùng: pha loãng ở nồng độ 1/100.