ADE-GLUCAN WS

Trạng thái: Còn hàng

GIA TĂNG MIỄN DỊCH - TĂNG NĂNG SUẤT
GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO SỨC KHỎE VẬT NUÔI

- +

Fructose Oligosaccharide(min) 50.000mg
Saccharomyces cerevisiae(min) 108CFU Bacillus subtilis(min) 108CFU
Vitamin A(min) 6.750.000UI
Vitamin D3(min)2.250.000UI Vitamin E(min) 4.500mg Vitamin K3(min) 2.250mg Vitamin C(min) 22.500mg Vitamin B12(min) 27mg Selenium(min - max) 150 - 250mg