ADE-BC COMPLEX WS

Trạng thái: Còn hàng

SẢN PHẨM DẠNG HÒA TAN
CHUYÊN DÙNG CHO GIA SÚC-GIA CẦM

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:
vitamin A: 2.500.000 UI
vitamin D3: 625.000 UI
vitamin E: 2.500mg
vitamin B1: 2.500mg
vitamin B2: 1.250mg
vitamin B6: 2.000mg
vitamin B12: 20mg
vitamin C: 25.000mg

Hòa tan với nước uống hoặc trộn vào thức ăn: 1g/ 1 lít nước uống hoặc 2g/ 1kg thức ăn gia súc.