7B VIP INJ

Trạng thái: Còn hàng

DUNG DỊCH TIÊM VÔ TRÙNG
KÍCH THÍCH BIẾN DƯỠNG
TĂNG TRƯỞNG NHANH

- +