Chương trình tham quan thực tế môn học Dược Thú Y của trường ĐH HUTECH tại Nhà máy MEBIPHA

22/11/2019
Chương trình tham quan thực tế môn học Dược Thú Y của trường ĐH HUTECH tại Nhà máy MEBIPHA

Vào ngày 11 và 15/11/2019, 200 sinh viên môn học Dược Thú Y của trường Đại học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh (Hutech) đã đến tham quan học tập tại nhà máy sản xuất thuốc Thú Y và Thủy sản Mebipha.

Các bạn sinh viên được giới thiệu chi tiết các quy trình chuẩn về thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới (GMP WHO) bởi Bà Trần Thị Xương (Trưởng phòng quản lý chất lượng), được hướng dẫn tham quan thực tế dây chuyền sản xuất hiện đại bởi Ông Vòng Quốc Huy (Quản đốc xưởng)

Các bạn sinh viên được học tập và tham quan tất cả các kho thuốc, khu vực sản xuất trực tiếp vô trùng của nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO.

Thông qua chương trình tham quan giữa trường ĐH Hutech và Mebipha Group đã tạo nên sự gắn kết cũng như hiểu biết thêm về môn học Dược lý thú y đối với sản xuất thuốc theo chuẩn GMP-WHO.